De Wonderkamers verwijzen naar de 16e eeuwse wonderkabinetten waarmee vorsten en vooraanstaande lieden hun vrienden en kennissen weten te verrassen met uitzonderlijke voorwerpen en obscure kennis. In diezelfde geest probeer ik dit met mijn eigen schilderijen en 'wonderkastjes'.

uit 2014 tot 2015 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

De machine

2015

Een man bedient een vreemde machine waarvan we niet goed weten wat het nut ervan is. De tekst bovenaan het toestel verwijst naar de eerste tekst die Thomas Edison wist voort te bregen op zijn phonograaf.  Sommige uitvindingen kennen in oorsprong een absurde dimensie waarop we nu met enige nostalgie op terugblikken. 

Een nieuw soort insect

2015

Een reusachtige kever spint een soort van garen en ondertussen geeft een man uitleg aan een aantal leerlingen of bezoekers? In ieder geval gaat hiet hier om een nieuwe keversoort die ons voorstellingsvermogen te boven gaat.  Misschien evolueert de insectenwereld wel naar een dergelijk formaat. 

La collection de Mr. Guillotine

2015

De uitvinder van de Guillotine, een executie apparaat waarbij het hoofd van de veroordeelde werd afgehakt, staat hier in levende lijve zijn collectie aan afgehakte hoofden op een spitsroede te spiezen alsof hij zijn collectie aanvult. 

Smoke gets in your eyes

2015

Je ziet nog weinig mensen een pijp roken en gezond is het natuurlijk niet.  Toch wou ik een soort hommage brengen aan de pijproker omdat het een ritueel is dat in bepaalde culturen zoals bij de indianen een grote betekenis had.  Hier overdrijf ik door de pijproker door de bruine nicotinerook te laten opslorpen.  

de goede herder

2014

De binnenkaft van oude boeken vormt een nieuwe inspiratiebron en drager voor mijn werk. De inhoud van het boek is verdwenen maar er is een uitbeelding voor in de plaats gekomen.  De ideale verbindingsweg tussen het intellectuele en picturale. Het geheel wordt in een insectenkastje ondergebracht zodat het conserverende vermogen optimaal is.  De beperkte ruimte van de boekenkaft stimuleert de fantasie en drijft me naar een geheel eigen interpretatie van een bepaalde gedachte of fantasie.  Wetenschap, mysterie en experiment zijn de rode draad doorheen de diverse thema's uitgewerkt in deze wonderkastjes.  

my little baby

2014

  Een jonge vrouw houdt een kinderhoofdje vast waaruit 3 elektrische draden lopen.  In de arm van diezelfde vrouw zien we elektronische circuits.  Hoe ver zijn we nog af van een wereld vol androïds ?  

The experiment in red

2014

Vier dokters kijken gefascineerd naar een kind dat in het rood is uitgedost.  Wie is dit wezen dat zonder enige emotie voor zich uitstaart.  Is het soms een experiment ?